17-7-2020
 

We hadden gepland de gebruikersdag in juni wederom met zijn allen te hebben. Zoals jullie zullen begrijpen, is dat met de geldende richtlijnen inzake COVID-19 niet mogelijk. Met de nu geldende beperkingen organiseren we de gebruikersdag op kleinere schaal. Alles met in achtneming van de landelijke afspraken.
De gebruikersdag vindt plaats op 17 september 2020 in het NBC te Nieuwegein. We doen dit echter in 2 sessies, een ochtend sessie en een middag sessie. De ochtend-  en middag sessie hebben een gelijke inhoud. Zo kunnen we iedereen ontvangen en van informatie voorzien. We kijken er naar uit! Reserveer alvast 17 september in uw agenda. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging.

Op de hoogte blijven?