image
     

De dag van openbare ruimte te Maastricht. 
De tweede editie vindt plaats op 18 mei 2017, wederom in het MECC Maastricht.Op de beursvloer en tijdens de gratis lezingen komen alle denkbare producten en diensten voor de openbare ruimte aan bod.Wij zijn er ook bij om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkeling van ons product m. b. t. het beheren van de openbare ruimte.
 
Meld u snel aan.


image
     

Het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR), is dit jaar door het CROW ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor beheerorganisaties in Nederland. Met de lancering van IMBOR versie 1.1 (9 december 2016) is er nu een landelijk gestandaardiseerd gegevensmodel voor de vakdisciplines wegen, groen, bomen, terreinen en riolering aanwezig! 


image
     

De transitie naar de BGT is nog in volle gang, en houdt niet op bij het aanbieden van de BGT-objecten aan de Landelijke Voorziening. De transitie van de BGT begint dan juist! Er staat immers vaak nog een flinke data-klus te wachten voor wie geïntegreerd met de BOR en BGT wil gaan werken. Een geografische analyse kan daarbij veel tijd en geld besparen.


image
     

Op 28 en 29 september staat gisib op de dag van de Openbare Ruimte. Dit jaarlijks evenement is de ontmoetingsplek voor iedereen die zakelijk of prive te maken heeft met de inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte en geo-informatie.


image
     

Op 13 juli 2016 heeft gisib versie 2.3  met succes de BOR-applicatie toetsing doorstaan. Dat betekent dat gisib voldoet aan de eisen voor uitwisseling van IMGeo-gegevens tussen Geo- en BOR-applicaties.


 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|