Asset Management

In gisib zijn assets de objecten in de buitenruimte die een bepaalde waarde (en functie) vertegenwoordigen. Te denken valt aan een boom, een lantaarnpaal of een verharding. Met gisib is het mogelijk om op basis van de assets integrale planningen en calculaties te genereren, zodat een juiste afweging tussen risico, prestaties en kosten gemaakt kan worden.

Documentatie
10 redenen om te kiezen voor Asset Management

Download pdf