Wat is Asset Management?

Asset Management, ook wel aangeduid als vermogensbeheer, is kort gezegd het met gezond verstand beheren en onderhouden van assets, met als doel meer waarde te genereren uit de assets tegen zo laag mogelijke kosten. Met ‘gezond verstand’ wordt bedoeld dat er continue gezocht wordt naar een balans tussen risico’s, prestaties en kosten. De letterlijke betekenis van de term asset is kapitaal(goed) of bezit.