VRI

VRI is de afkorting voor ‘verkeersregelinstallatie’. De meeste VRI’s staan binnen de bebouwde kom en zijn in beheer bij gemeenten. Er bestaat geen landelijke of provinciale regelgeving ten aanzien van het beheer van VRI’s. Dat neemt niet weg dat gemeenten een zorgplicht hebben, ook wel aangeduid als ‘goed rentmeesterschap’. Een en ander is ondervangen in een aantal NEN-normen (NEN 3384, NEN 1010, NEN 3140 en NEN-EN 12368).

Voor het dagelijks beheer is het nodig om snel en direct toegang te krijgen tot VRI informatie of delen van een installatie, zoals detectielussen, bekabeling en lampen. Gisib biedt hiervoor een oplossing. Elk VRI onderdeel kunt u opnemen in gisib en indien nodig onderwerpen aan een meerjarenplanning. Op deze wijze krijgt u inzicht in de beheerkosten voor de langere termijn.