Gisib en Asset Management

In gisib zijn assets de objecten in de buitenruimte die een bepaalde waarde (en functie) vertegenwoordigen. Te denken valt aan een boom, een lantaarnpaal of een verharding. Met gisib is het mogelijk om voor de assets integrale planningen en calculaties te maken, zodat een juiste afweging tussen risico, prestatie en kosten gemaakt kan worden.