Watergangen

Nederland is een waterland, ruim 18% van het oppervlak bestaat uit water. Water kan verschillende functies hebben, zoals; scheepvaart, recreatie of natuur. Om het water in Nederland zijn functie te kunnen laten vervullen en tevens te voorkomen dat we natte voeten krijgen, is het belangrijk om de watergangen, oevers en beschoeiing nauwkeurig te monitoren en te beheren. Een groot deel van de watergangen is in beheer van waterschappen en provincies. Gisib is uitermate geschikt om watergangen en aanliggende assets te beheren.