Waarom Integraal Beheer?

Integraal beheer is noodzakelijk om de grote hoeveelheid kwalitatief goede openbare ruimte in Nederland kostenefficient te onderhouden. Het integraal managen van alle objecten in de openbare ruimte draagt bij aan een transparanter en eenduidiger beheerproces en biedt daarnaast toegang tot informatie die noodzakelijk is om vragen vanuit management, bestuur en stake-holders te beantwoorden.