Speelvoorzieningen

De kwaliteit van speelvoorzieningen in de openbare ruimte is aan strenge eisen verbonden. Dat is ook niet verwonderlijk. De meest kwetsbare groep in onze samenleving maakt hier gebruik van. Daarnaast hebben speelvoorzieningen een belangrijke sociale en pedagogische functie. Juist speelvoorzieningen worden vaak in de context van hun omgeving gezien. Meestal zijn ze te vinden in het groen, maar ook op verhardingen komen speeltoestellen voor. Het integraal beheren van speelvoorzieningen is daarom een must. Met gisib helpen wij u op weg om deze kwetsbare doelgroep optimaal en veilig gebruik te laten maken van hun speelvoorzieningen.