Massaal bewerken

De beschrijving van de buitenruimte bevat enorm veel informatie, zeker wanneer we de buitenruimte integraal benaderen. Zelfs bij de kleinste beheerorganisaties gaat het al snel om duizenden assets, waarbij elke asset weer verschillende attributen en kenmerken bij zich draagt. Om snel wijzigingen aan te kunnen brengen in deze omvangrijke beheerdata, zijn bulkmutaties onmisbaar. Een bulkmutatie is een functionaliteit waarbij met één handeling de gegevens van meerdere assets worden gewijzigd. In gisib spreken we dan over het ‘massaal bewerken’ van assets. Deze functionaliteit biedt de mogelijkheid om zeer snel grote hoeveelheden mutaties door te voeren.

Massaal bewerken