Datamodel

De installatie van gisib is normailiter de eerste en relatief eenvoudige stap binnen het implementatietraject voor een BOR systeem. Vervolgstappen zijn onder andere: het vaststellen van het datamodel, het converteren van de aanwezige beheerdata en het overbrengen van de geconverteerde beheerdata naar gisib.

Omdat gisib een flexibel datamodel heeft garanderen wij een aansluiting op uw bestaande datamodel. Mocht u zelf nog niet zo ver zijn, dan adviseren wij u over hoe een datamodel eruit zou moeten zien. Het datamodel van gisib sluit bovendien aan bij de in Nederland geldende standaarden, zoals het CROW, NEN en IMGeo.