Havenbedrijven

De havenbedrijven of ook wel havenschappen genoemd, zijn vaak een vergeten partij als het gaat om het beheer van de buitenruimte. De havenbedrijven zijn niet talrijk in Nederland, maar beheren bij elkaar genomen een behoorlijk groot gebied aan buitenruimte. Zoals de afgelopen jaren is gebleken, speelt veiligheid een zeer belangrijke rol in het beheer van havengebieden. Risico’s moeten geminimaliseerd worden. Ook als het gaat om het onderhoud van de buitenruimte. Daarnaast is efficiente logistiek en bereikbaarheid erg belangrijk, reden waarom toegangswegen in optimale conditie moeten zijn. Met gisib kunnen de havenbedrijven hun beheer doeltreffend organiseren.