Onze partners

Kragten is een dienstverlener die actief is op het gebied van ontwikkeling, inrichting en het beheer van zowel het stedelijke als het landelijke gebied. Kragten is een reseller van gisib en tevens kennispartner op het gebied van riolering. 

Crotec is een specialist in ruimtelijke informatievoorziening. Als Geo-ICT expert biedt Crotec innovatie totaaloplossing voor het beheer van de openbare ruimte. Crotec is partner van gisib met betrekking tot de implementatie van de BGT en IMGeo bij bronhouders. 

Het ontwerpen van verkeersbesluiten, het uitvoeren van inventarisaties van verkeersborden en het opstellen van verkeersbebordingsplannen is het specialisme van verkeersadviesbureau Ruys. Deze specialistische kennis over verkeersborden en verkeerstekens is toegepast in de ontwikkeling van gisib. 

Stichting RIONED is de koepelorganisatie voor de riolering en het stedelijk waterbeheer in Nederland. In RIONED participeren alle partijen die bij de rioleringszorg betrokken zijn: overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen. De belangrijkste taak van stichting RIONED is het beschikbaar stellen van kennis aan de vakwereld.

Voor gemeenten is het, in onze snel veranderende maatschappij, essentieel te beschikken over een toekomstgerichte visie op informatiemanagement. KING, opgericht door de VNG, is een belangenbehartiger voor gemeenten. KING adviseert, begeleidt, stimuleert en ondersteunt gemeenten in hun informatiemanagement en organisatieontwikkelingen.

CROW bedenkt slimme en praktische oplossingen voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer in Nederland. Dat doen ze samen met externe professionals die kennis met elkaar delen en toepasbaar maken voor de praktijk. Gisib is gecertificeerd voor de CROW Wegbeheersystematiek. 

Al 25 jaar is NedGraphics marktleider op het gebied van geo-informatie, inwinning (landmeten) en dataverwerking. Gisib sluit aan op NedBGT van NedGraphics voor de communicatie met de BGT.

Vicrea is een geo-ict bedrijf dat gespecialiseerd is in systemen voor integrale informatievoorziening. Vicrea helpt de publieke sector bij het zo efficiĆ«nt mogelijk uitvoeren van haar taken. Gisib sluit aan op Neuron BGT van Vicrea voor de communicatie met de BGT.

Geonovum maakt geo-informatie van de overheid toegankelijk en zorgt voor de standaarden die daarvoor nodig zijn. Gisib implementeert onder andere de standaarden van Geonovum voor de BGT en IMGeo. 

Cyclomedia
Cyclomedia is marktleider in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving op basis van hoogwaardige Cyclorama's (360 graden straatfoto's) en luchtfoto's. Gisib is zo gebouwd dat je de foto's van Cyclomedia direct kan visualiseren.

OCW
OCW staat voor opzoekingscentrum voor de wegenbouw en is een private instelling voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing op het gebied van onder andere; wegontwerp, wegenbouw en wegenonderhoud in Belgie. Gisib heeft als enige softwareleverancier in Nederland de wegbeheersystematiek van het OCW toegepast in haar applicatie. 

 
 

Stichting Rioned

Geonovum


Cyclomedia


Opzoekingsinstituut voor de wegenbouw