Inventariseren

De buitenruimte is constant aan verandering onderhevig. Graslanden worden woonwijken en oude industrieterreinen worden parken. De grenzen van uw beheergebied verschuiven regelmatig. Om de areaaldata actueel te houden is het van belang om met regelmaat inventarisaties uit te voeren. Inventariseren betekent letterlijk; ‘Het controleren en verzamelen van gegevens’. We controleren de kaart buiten of binnen op kantoor, waarbij we eventueel ontbrekende assets in het beheersysteem toevoegen.

Met gisib is dit proces eenvoudig te organiseren door het complete areaal op een laptop of tablet mee naar buiten te nemen. Ontbrekende gegevens van assets kunnen rechtstreeks ingevoerd worden. Het toevoegen van nieuwe assets is eenvoudig, zowel administratief als ook vanaf de kaart. Hiervoor is geen werkende internetverbinding benodigd, zodat de veldmedewerkers altijd en overal kunnen doorwerken, ongeacht de kwaliteit van het netwerksignaal.

Inventariseren