Gisib en Integraal Beheer

Met gisib kunt u het integraal beheer in uw organisatie vormgeven en optimaliseren. Omdat gisib in de kern integraal is, worden interdisciplinaire relaties zichtbaar. Tevens sluit gisib aan bij het asset life-cycle principe, waardoor assetinformatie over de gehele levensduur beschikbaar en behouden blijft.