Gisib en Integraal Beheer

Met gisib kunt u het integraal beheer in uw organisatie vormgeven en optimaliseren. Omdat gisib in de kern integraal is, worden interdisciplinaire relaties zichtbaar. Tevens sluit gisib aan bij het life-cycle principe, waardoor over de gehele levensduur van een asset de informatie behouden blijft.