GeoStUF IMGeo

In de zomer van 2012 is een standaard gepubliceerd die het mogelijk maakt wijzigingen in geografische databestanden eenvoudig digitaal uit te wisselen en te verwerken. De standaard heet GeoStUF IMGeo. Met deze nieuwe standaard is het mogelijk om gegevens over topografische objecten uit te wisselen tussen de landmeetkundige systemen en beheersystemen. In maart 2013 is het uitwisselings formaat definitief vastgesteld. Gisib heeft middels het ondertekenen van het KING convenant geconformeerd aan deze standaard.

Certificering:
Gisib is door Geonovum gecertificeerd, wat inhoudt dat gisib voldoet aan de eisen voor uitwisseling van IMGeo gegevens tussen Geo- en BOR applicaties.