GeoStUF IMGeo

In de zomer van 2012 is een standaard gepubliceerd die het mogelijk maakt wijzigingen in geografische databestanden eenvoudig digitaal uit te wisselen en te verwerken. Deze standaard heet GeoStUF IMGeo. Hiermee het mogelijk om gegevens over topografische objecten uit te wisselen tussen landmeetkundige- en beheersystemen. In maart 2013 is het uitwisselings formaat definitief vastgesteld. Gisib heeft zich middels het ondertekenen van het KING convenant geconformeerd aan deze standaard.

Certificering:
Gisib is door Geonovum gecertificeerd, wat inhoudt dat gisib voldoet aan de eisen voor uitwisseling van IMGeo gegevens tussen Geo- en BOR applicaties.