Kunstwerken

Een kunstwerk, ook wel civiel kunstwerk genoemd, is een door mensenhanden gemaakte constructie die een specifiek doel heeft in de spoor-, weg- of waterbouw. Kunstwerken die men vaak aantreft als onderdeel van de wegeninfrastructuur zijn bijvoorbeeld bruggen, tunnels of viaducten. Tevens vallen kademuren, faunapassages en geluidsschermen onder de term kunstwerk. Het beheer en onderhoud van kunstwerken is belangrijk om de veiligheid en functionaliteit te waarborgen. Regelmatig krijgen kunstwerken niet de juiste prioriteit in de onderhoudsfase.

Met de NEN 2767-4 norm zou dit niet meer hoeven te gebeuren. Met deze methodiek kunt u, door het vaststellen van gebreken, de conditie van de kunstwerken op een objectieve en eenduidige wijze bepalen. Gisib heeft deze NEN 2767-4 norm volledig ge├»ntegreerd, waardoor u met gisib eenvoudig een NEN inspectie kan uitvoeren en een conditiescore kunt toekennen aan kunstwerkonderdelen.