Verkeersborden

Goed beheer en onderhoud van verkeersborden is essentieel om de veiligheid op de Nederlandse wegen te waarborgen. Verantwoordelijkheden hieromtrent zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet of zijn genormeerd door het CROW (publicatie 345). Een verkeersbord wordt vaak aan een bestaand kunstwerk, paal of mast bevestigd. Met gisib wordt deze integrale relatie vastgelegd en bent u in staat om het beheer en onderhoud op elkaar af te stemmen. 

Naast het beheer en onderhoud van verkeersborden is het ook van belang om het totale areaal op regelmatige basis te herzien. Jarenlang zijn we te enthousiast geweest met het plaatsen van verkeersborden. Er was een overkill aan informatie wat leidde tot onveilige situaties. Gisib kan een belangrijk hulpmiddel zijn bij de sanering van verkeersborden.