Procesmodules

De procesmodules voegen een specifieke functionaliteit toe voor een bepaald onderdeel van de buitenruimte, zoals; wegen, riolering of verlichting. De procesmodules heeft u nodig als u voor deze disciplines specifieke planningen of berekeningen wilt uitvoeren. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de CROW inspectiemethodiek voor wegbeheer. Op basis van uw wensen bepalen wij welke procesmodule(s) u nodig heeft.