Provincies

De provincies zijn een belangrijke regionale bestuurslaag tussen de Rijksoverheid en de Nederlandse gemeenten. Als netwerkbeheerder zijn provincies onder meer verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van wegen, fietspaden, bruggen en viaducten. Het is een belangrijke provinciale taak om deze ‘assets’ efficiĆ«nt en tegen zo laag mogelijke kosten te onderhouden.