Data modelleren

Elke beherende instantie in Nederland is uniek in de manier waarop het beheer is georganiseerd. De aard van het areaal kan enorm verschillen. Rijkswaterstaat heeft met name rijkswegen en viaducten in beheer, terwijl gemeenten bijvoorbeeld ook de zorg hebben over de buurtpleintjes en parken in de woonomgeving. Het ideale beheersysteem vormt zich naar de organisatie waarvoor het bedoeld is, met respect voor bestaande bedrijfsprocessen.

Gisib maakt gebruik van een flexibel datamodel, waardoor integratie in bestaande bedrijfsprocessen eenvoudig mogelijk is. Het datamodel passen wij voor u aan, zodat het naadloos aansluit bij uw organisatie en de algemeen geldende standaarden, zoals; CROW, NEN, IMGeo. Binnen gisib kan de gebruiker zelf data modelleren en zijn wijzigingen eenvoudig door te voeren.

Datamodel