Straatmeubilair

Straatmeubilair is een breed begrip, maar kan in feite opgevat worden als een verzamelnaam voor alle voorwerpen in de openbare ruimte die niet tot de weg zelf behoren. We kunnen daarbij denken aan zitbankjes, afvalbakken, paaltjes of parkeermeters. Straatmeubilair heeft vaak een directe functionele relatie met andere assets, zoals een speelvoorziening, verlichting of infrastructuur. Met gisib bent u in staat om de buitenruimte integraal te benaderen en alle assets binnen een bepaald gebied integraal te plannen.