Wat is Integraal Beheer?

Integraal beheer is een aanpak, waarin niet uitsluitend per sector, discipline of afdeling naar een bepaald probleem wordt gekeken, maar vanuit al deze invalshoeken tegelijk. Daarmee wordt beoogd de openbare ruimte zoveel mogelijk als geheel te beheren gedurende de totale levensduur van een object. Dit geeft als voordeel dat het onderhoud in de buitenruimte tegen minimale kosten en maximale risicobeheersing wordt uitgevoerd.