Riolering

Riolering is een vreemde eend in de bijt wanneer er gesproken wordt over de buitenruimte. Het grootste deel van het rioleringsnetwerk is bovengronds niet zichtbaar, op enkele inspectieputten en overstorten na. Toch zijn de rioleringen een belangrijke asset in Nederland. Op 20 november 2014 is het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water 1.1 (GWSW 1.1) van stichting Rioned vastgesteld. Het GWSW is een digitale verzameling van eenduidige definities van de objecten, hun kenmerken en onderlinge relaties op het gebied van stedelijk water met alle daarbij relevante informatie.

Het GWSW is bedoeld voor implementatie in beheersystemen en andere relevante processen. Uiteraard is gisib één van de eerste partijen die het GWSW 1.1 in de software heeft geïmplementeerd. Met gisib bent u dus in staat om het volledige rioolbeheer conform de meeste recente standaarden uit te voeren. Door de flexibiliteit van gisib zijn nieuwe standaarden en gegevensmodellen zeer eenvoudig te implementeren.