Groen

Groenbeheer is nog nooit zo veelzijdig en leuk geweest als met gisib. U kunt elk aan groen gerelateerd object opnemen en beheren in gisib. Daarnaast is het mogelijk om een planning en begroting op te stellen. Een en ander conform de IMAG tijdnormen (groene boekje). De IMAG tijdnormen kunnen in gisib worden gebruikt voor het samenstellen van maatregelpakketten. De nieuwe richtlijn boomveiligheid (BVR) is twee weken na publicatie door het CROW verwerkt in het gisib datamodel. Hiermee bewijst gisib zijn veelzijdigheid en toekomstbestendigheid bij veranderingen en standaardisaties in de markt.


Groen