Woningcorporaties

Bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt vaak gedacht aan de overheid. Steeds vaker worden grote delen van de publieke ruimte in beheer gegeven aan bijvoorbeeld woningcorporaties. Omwonenden hechten vaak grote waarde aan deze ruimtes. De kwaliteit moet daarom goed zijn om een zo optimaal mogelijk woongenot te krijgen. Met gisib is het mogelijk om alle delen van de publieke ruimte optimaal te beheren, geheel naar wens van omwonenden en de woningcorporatie. 

Woningbouwcorporaties