Aannemers

Naast de overheidsinstanties is er een groeiend aantal particulieren en bedrijven betrokken bij het beheer van de buitenruimte. Bijvoorbeeld aannemingsbedrijven die in opdracht van de overheid delen van de buitenruimte in beheer nemen. Het gaat dan vaak om de overdracht van taken en in sommige gevallen ook verantwoordelijkheden. Het verkrijgen van inzicht in de hoeveelheid en kwaliteit van de assets is daarbij essentieel voor het opstellen van contracten en het voeren van verantwoord beheer.