Inspecteren

Goed areaalbeheer vereist een regelmatige controle van de assets op kwaliteit en functionaliteit. Een asset representeert immers een bepaalde waarde die tegen zo laag mogelijke kosten in stand wordt gehouden. Deze controle vindt veelal plaats door middel van inspecties, zoals globale visuele inspectie van verhardingen, een NEN conditiemeting van kunstwerken of een beeldkwaliteit inspectie van afvalbakken.

Deze inspecties kunt u uitvoeren met gisib. Gisib gaat mee naar buiten op een tablet of laptop en de inspectiewaarden voeren we in bij de betreffende asset. Hiervoor is geen werkende internetverbinding benodigd, zodat de inspecteurs altijd en overal kunnen doorwerken, ongeacht de kwaliteit van het netwerksignaal. We werken namelijk vanuit een centrale database via webservices.