Waterschappen

In Nederland zijn de waterschappen vaak een 'vergeten' bestuursorgaan. Als regionaal orgaan zijn zij verantwoordelijk voor de waterhuishouding in haar beheergebied. In Nederland vormt dit beheergebied een aanzienlijk deel van de buitenruimte. Naast waterhuishouding zijn de waterschappen ook verantwoordelijk voor onder meer het wegen- en waterwegenbeheer en ook milieubeheer behoort tegenwoordig steeds vaker tot het takenpakket.