Integraal plannen

Een krachtig onderdeel van gisib bestaat uit de mogelijkheid om een integrale planning uit te voeren. Dit betekent dat het mogelijk is om een selectie te maken van meerdere objecttypen, zoals bomen, wegvakken en verkeersborden. Op basis van deze integrale selectie kan in gisib een cyclische planning opgesteld worden.  

De selectie is mogelijk vanuit de kaart of een (administratieve) selectielijst. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om bijvoorbeeld alleen bomen in een bepaald gebied te plannen. Onder gebied verstaan we bijvoorbeeld een beheergebied, traject, wijk, buurt, straat of willekeurige selectie uit de kaart. De resultaten van de planning geven inzicht in welke jaren onderhoud is te verwachten en tegen welke kosten.


Integraal plannen