Planmodules

De planmodules bevatten functionaliteiten om planningen te maken voor assets. Hieronder valt onder andere een cyclische planningsengine waarmee sectorale en integrale planningen gemaakt kunnen worden en een module waarmee (integrale) planningsresultaten op elkaar afgestemd kunnen worden.